DETERMINAREA CERINȚELOR

Determinarea cerințelor este o procedură utilizată pentru a determina cantitățile de material necesare pentru implementarea planului de producție planificat. Sistemul calculează cerințele pentru resurse de timp, materiale și cantități.

Dacă se utilizează determinarea cerințelor orientate pe program, consumul viitor este determinat cu ajutorul planului actual de producție. Dacă compania are un plan de utilizare a pieselor, puteți împărți produsul finit în piesele sale individuale și să setați un plan de cerințe dependente.

Acest lucru dezvăluie cantitățile exacte ale materiilor prime sau ale ansamblurilor individuale.

Determinarea cerintelor orientate spre consum se bazează pe cererea de materiale necesare în trecut. Acest lucru este utilizat pentru a determina consumul în viitor.