ATLAS

(Sistem automatizat de vămuire și tarifare locală)

ATLAS este procedura IT a administrației vamale germane pentru monitorizarea și autorizarea aproape completă a traficului transfrontalier de mărfuri din Republica Federală Germania.

ATLAS este, mai bine spus, software-ul vamal german și ar trebui să conducă la o reducere considerabilă a cantității de hârtie și la o accelerare clară a procesului de administrare.

Declarantul poate trimite fara nici o problema declarația vamală în format electronic la toate birourile vamale. De asemenea, mărfurile pot fi declarate în vamă în avans pentru a permite vămuirea mai rapidă.

ATLAS reglementează transferul de mărfuri pentru următoarele operațiuni prevucm și pentru toate măsurile vamale asociate:

  • Eliberarea mărfurilor pentru liberă circulație
  • Proces de rafinare activ
  • proces de conversie
  • procedura de depozitare vamală
  • sistem de tranzit
  • proceduri de export

Toate informațiile relevante sunt transmise electronic biroului vamal în cauză. În acest moment, biroul vamal adaugă avizul privind taxele de import. Aceasta înseamnă că prezentarea documentelor poate fi distribuită în mare măsură în scopuri de autorizare.

Datele înregistrate sunt apoi arhivate și puse la dispoziția autorităților competente, cum ar fi Oficiul Central pentru Analiza Riscurilor sau Oficiul Federal de Economie și Control al Exporturilor, cu respectarea clauzelor prescrise privind protecția datelor.

Utilizarea ATLAS nu este obligatorie, astfel incat declarantul are și posibilitatea de a transmite electronic datele declarației sale la birourile vamale online.